Uyku Duası

Uyku duası, genellikle sıkıntı ve stres problemleri sebebiyle geceleri zor uyuyanlar için okunur. Sık sık uyanma, kötü rüyalar görme ve halk arasında Karabasan olarak isimlendirilen, tıbben Uyku Apnesi olarak tarif edilen hastalıklardan korunmak için okunabilir. Geceleri uyuyamamak, şeytanlarında işine gelen bir durumdur. Mümini sık sık vesveseye sokar ve rahatsızlık verir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in uykusuzluk çekenlere verdiği dua, uyku için çok faydalıdır.Rivayete ve sahih hadislere göre Peygamber efendimiz(s.a.v.) şu şekilde buyurmuştur;“Ey! Uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de”“Allah(c.c)’ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim. İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım. Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum. Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan. Senin merhametine sığınıyor ve Senden aman diliyorum. Ve indirdiğin Kitab’a, gönderdiğin Peygamber’e (sav) imanımı ikrar ediyorum.”“Bu duayı okuyup yattıktan sonra ölüm ile karşılaşırsan, mümince ölmüş olursun. Sabaha erişirsen, hayır bulursun” [1]Uykusuzluğun devası olarak okunacak dualar arasında, vesvese ve gecenin şerrinden korunmak için Nas ve Felak Sureleri de okunur. Yine uyumadan önce Ayetel Kürsi’nin 7 defa okunarak 7 etrafa üflenmesi şeytanlardan koruma sağladığı rivayet edilir. Uykusuzluk için önemli bir dua olarak;[2]“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”Meali;      “Ey Allah(c.c.)im! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku. Ey Hayat sahibi, Kayyum olan Allah(c.c.)im, gecemi sakin kıl. Gözlerimi uyutuver.”Uyku Duasının Fazileti     Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in ashabından olan Zeyb Bin Sabit, uykusuzluk çekmekte olduğunu ve zor bela uyuyakaldığını, ancak korku ile uyandığından bahsetmiştir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) yukarıdaki duanın şifası oluğunu söylediği rivayet edilir.[3]Kur-anı Kerim’de Ashâb-ı Kehf(Yedi Uyurlar)’in anlatıldığı Kehf Suresinin 14. Ayetinin uyku sorunları çekenlere şifa olduğu rivayet edilir. Ayrıca Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in kim bu sureyi okuyup yarat ve ne zaman kalması gerekiyor ise o zaman kalkar. Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kehf suresinin ilk ve son 14 ayet-i kerimelerini yatmadan önce okursa, Allah(c.c.); üç melek indirir, onlar onu namaza kaldırırlar, Namazı kılıp; “Allah(c.c.)’ım! Senin katında en değerli ve en sevgili vakitler hangileriyse, beni o vakitlerde uyandır. [4]“Ve rabatnâ alâ kulûbihim iz kâmû fe kâlû rabbunâ rabbus semâvâti vel ardı len ned’uve min dûnihî ilâhen lekad kulnâ izen şetatâ(şetaten).”Meali;“Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk (kalplerini Bize bağladık). Ayağa kalktıkları zaman (kalkınca) şöyle dediler: “Bizim Rabbimiz, semaların ve arzın Rabbidir. O’ndan başkasına ilâh olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak, andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk.”Bebeklerin Uyumaları için DuaSürekli uyku sorunu yaşayan ve ağlayan bebeklerinize bu duayı okuyabilirsiniz. Fazileti olarak, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in korkan ve uyuyamayan bebekler için zikrettiği rivayet edilir.[5]“Uizukuma Bi Kelimatillahi’t-Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hammetin ve Min Kulli Aynin Lammeh”Meali;“Allah(c.c.) sizi, şeytanların, zehirli mahlukların ve nazarı değen gözlerin şerrinden, eksiksiz kelamının yüzü suyu hürmetine korusun.”Kaynakça        :[1] Buhari, Tirmizi Davaat;76[2] İlahiyatçı Prof.Dr. Nihat HATİPOĞLU(Tavsiyesi)[3] İslam Yazarı Mehmet Emre; Büyük Dua Kitabı[4] Dairmi; Fedailül-Kuran, 18, Ebu Talip El-Mekki, Kutu’l-Kulub, 194[5] Buhari, 7;3170

Yorum yapın