Öfke Kontrolü Eğitimi

Öfke kontrolü eğitimi, öfkesini kontrol altına almakta zorlanan ve bunun olumsuz etkilerini hem kendisine hem de etrafına yaşatan ve sosyal ilişkilerini zora sokan kişiler için oldukça elzem ve gerekli bir eğitimdir. Bu tür bir eğitimde kişinin öfkelenmesine sebep olan süreçleri fark etmeleri ve öfke kontrolü ile alakalı teknikleri öğrenmeleri sağlanır.

Bu eğitimlerde kişinin öfkesini ifade ederken davranış değişimi yaşaması hedeflenir ve hem de kendi kişisel özelliklerini ve çevresel özelliklerini fark etmeleri sağlanır. Bu kişilerin kendilerini kontrol altında tutmaları konusunda da donanım kazanmalarına yardımcı olmaları sağlanır.

Öfke kontrolü eğitiminde öfkeyi yok saymak değil, tam tersi öfkenin doğal bir süreç ve tepki olduğunu kabul etmek ve öfkeyi tanımak, öfkenin altında yatan nedenleri kavramak mantığı yatar. Bu da öfke üzerinde kontrol sağlar.

Öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi bireylerin hayatındaki stresin etkilerini tanımlamak ve stres sebebiyle ortaya çıkan olumsuz etkileri kontrol altında tutmaya yarayacak teknikleri ve zihin egzersizlerini ve tekniklerini verir. Stres ve öfke sadece gündelik yaşamda değil iş yaşamında da, getirdiği maliyetler açısından son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

Öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi ile stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak ya da kontrol altına almak; stres ve öfkenin yol açtığı neticeleri ve etkileri ortadan kaldırmak ve üçüncü olarak da bireyleri öfke ve strese karşı daha güçlü kılmak ve mukavemetlerini arttırmak amaçlanır.

Öfke kontrolü değerler eğitimi aslında sosyal ve toplumsal bir gerekliliktir; zira öfke bireyin sadece kendisine zarar verdiği bir süreç değil, toplumsal anlamda da kötü ve yıkıcı etkileri olan bir süreçtir.

Bu tür eğitimlerle stresle baş edebilmek için gereken yöntemleri ve becerileri kazanmak mümkündür. Stresli çalışma ortamlarında mesai arkadaşları ve yöneticilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği de öğrenilmektedir. Bu durum aynı zamanda kurumlarda verimliliği de arttıran unsurlardan birisidir.

Yorum yapın