Ayetel Kürsi & Ayetel Kürsinin Faziletleri Nelerdir?

Ayetel Kürsi            Allah(c.c.)’ın biz insanlara son din İslam ile birlikte sunduğu, peygamber efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v.)’in en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim, tüm sure ve ayetleriyle büyük bir rehberdir. Ayetlerin vahiy yoluyla indirilmesinde de bir mucize bulunur. Olaylar ve durumlara göre sırlanmış şekilde peygamber efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v.)’e indirilen en önemli ayetlerden birisi de Ayetel Küsri’dir. Geliş sebebi ve faziletleri bakımından büyük önem taşır. Kesin rivayetler ile Cebrail(a.s.)’ tarafından yeryüzüne indirilişi bile dünya üzerinde büyük etkiler yaratmıştır.Ayetel Kürsi’nin İnişi ve Etkileri            Gece sıkıntılı bir vakitte vahiy olan ayeti, peygamber efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v.) Zeyd-i(r.a) yanına çağırarak hemen yazdırmıştır. Rivayetlerin devamında, dünyadaki tüm krallar sendelemiş, yere düşmüş ve başlarındaki taçlar kırılmıştır. Şeytanların tümü duyduklarına inanamamış ve korkarak kaçışmıştır. Yer yüzünde bu kadar etkiye sahip olan ayete taht, tek hakimiyet ve ilimde egemenlik anlamlarına gelen Kürsi adı verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de başka hiçbir ayette Allah(c.c.)’ın güzel isimlerinden 17 defa bulunmaz. Sahabe-i kiram, “Yâ Resurullah(S.A.V) Kur’an-I Kerim’de Hangi Suresi Büyüktür” diye sorduklarında, “İhlas Suresi” cevabını aldılar. Ancak fazilet bakımından hangi ayet daha yüksek derecededir sorusuna “Ayetel Kürsi” cevabı verilmiştir.Ayetel Kürsi, Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir. Tam olarak, Allah(c.c.)’ın sıfatları, yüceliği, kainettaki iradesini ve yer yüzü ile gökyüzünün tek sahibi olduğunu anlatır.Ayetel Kürsi’nin Çeşitli Rivayet ve Tefsirleri            Ayetel Kürsi için bir çok rivayet ve faziletin varlığı sahih hadis ve tefsir alimleri tarafından günümüze kadar getirilmiştir. Tefsir alimleri tarafından önemli bilgiler ile Ayetel Kürsi’nin yorumları şöyledir.Kürsi, Allah(c.c.)’nin hükümdarlığını temsil eder. Yerdeki ve göktekilerin tek sahibi Allah(c.c.)’tır. Kürsi’nin makam olduğunu yorumlayan alimler de bulunur. Kimisi yedi kat göğün üstünde oturulan taht, kimisi de yer altında olduğu şekline yorumlar yapmıştır. İlmi açıdan Allah(c.c.)’ın büyüklüğü konusunda da yorum yapan alimler bulunur. Çünkü Allah(c.c.), her şeyi bilendir. Ancak Allah(c.c.)’ın taht sahibi bir hükümdar olarak tefsir edilmesi ve cisme kavuşturulmasından da yine Allah(c.c.)’a sığınılır. Kürsi anlamını ve ayete isim olarak verilmesindeki en önemli etki, Allah(c.c.)’ın eşsiz, insana benzemeyen ve aleme hakim olmasından kaynaklanır.Ayetel Kürsi FaziletleriGece yatmadan okuyanlara Allah(c.c.), şeytanlara karşı koruma verir.Cin musallat olmuş çocuk ve hastalara şif olur.Hz.Ali(r.a) rivayetine göre sık sık okunması, unutkanlığı giderir.İşe giderken ve iş başı yapılırken okunması, bereket ve hayra sebep olur.Ayetel Kürsi’nin içinde İsm-i Azam bulunur. Okunması sırasında Allah(c.c.) çok defa zikredilmiş olur.Peygamber efendimiz Hz. Muhammet(s.a.v.)’göre Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in 14’ne eşdeğerdedir. Yine efendimizin müjdelediği; farz namazlarının ardından okunması, diğer namaz vaktine kadar beladan koruma sağlar. Cennete girmesine yalnız ölüm engeller. Kur’an-ı Kerim’deki en büyük koruma ayetidir. Sıkıntılı anlarda okunması ferahlık verir.Yemeğe okunduğunda tokluk ve bereket verir.Ayetel Kürsi(Ayet-Ül Kürsi)’nin Türkçe Okunuşu ve MealiBismillahirahmanirrahim“Allahulailahe illa huvel hayyul kayyum, late’huzuhu sinetun vela nevmun, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yağlemu mabeyne eydiyhim vema halfehum vela yuhıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae, vesia kursiyyuhussemavati vel’arda vela yeuduhu hıfzuhuma vehuvel aliyyul azim.”Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla“O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.”

Yorum yapın